Chính sách bảo mật

  1. Mục đích sử dụng thông tin: VN138 sẽ sử dụng thông tin cá nhân của người chơi để xác thực tài khoản, xử lý các giao dịch và trao đổi thông tin với người chơi.
  2. Thu thập thông tin: VN138 chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để xác thực tài khoản và xử lý các giao dịch. Các thông tin này bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin tài khoản ngân hàng.
  3. Bảo mật thông tin: VN138 sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của người chơi, bao gồm sử dụng mã hóa SSL 128-bit để bảo vệ dữ liệu truyền tải.
  4. Chia sẻ thông tin: VN138 cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của người chơi với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc để bảo vệ quyền lợi của người chơi.
  5. Quyền của người chơi: Người chơi có quyền yêu cầu xem, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình tại bất kỳ thời điểm nào.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của mình, người chơi cũng nên tuân thủ các quy định về bảo mật và không chia sẻ thông tin của mình với bất kỳ ai ngoài những người được ủy quyền.